Kvítkovická 1627 • 763 61 Napajedla • Česká republika • IČO 63475715 • Zákaznická linka: +420 577 113 040

Zdravá firma 2020

Náš PRECIZ

Na základě operačního programu Zaměstnanost od Ministerstva práce a sociálních věcí jsme získali vzdělávací a rozvojový projekt na léta 2019 a 2020, který jsme pojmenovali Zdravá firma 2020. V rámci tohoto programu jsme začali velmi intenzivně pracovat na posílení firemní kultury, věnujeme se komunikaci uvnitř firmy i navenek, pracujeme na rozvoji našich manažerů. Začali jsme také vydávat zaměstnanecký časopis Ocelový plátek.

Do všech aktivit se zapojují i naši zaměstnanci, nemalé podpory se nám dostává ze strany odborového svazu KOVO, jehož jsou naši spolupracovníci členy. Protože je naše veškeré úsilí směřováno k zaměstnancům, a mnoha úspěchů dosahujeme právě ve spolupráci s nimi, nazvali jsme program NÁŠ PRECIZ.

Sami si utváříme vlastní budoucnost…

Společnost PRECIZ s.r.o. získala dotaci na základě žádosti o podporu u Operačního programu Zaměstnanost od Ministerstva práce a sociálních věcí.

Název projektu: ZDRAVÁ FIRMA 2020
Registrační číslo: CZ.03.1.52/0.0/0.0/17_079/0009514
Prioritní osa: OPZ: 1 Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly
Datum zahájení projektu: 1.1.2018
Datum ukončení projektu: 31.7.2020
Cíl projektu: Cílem projektu je během období 01/2018 - 07/2020 implementovat do společnosti PRECIZ, s.r.o. inovativní nástroje a opatření vycházející z principů age managementu s cílem budovat firemní kulturu založenou na odpovědnosti, loajalitě a spokojenosti zaměstnanců.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.