Kvítkovická 1627 • 763 61 Napajedla • Česká republika • IČO 63475715 • Zákaznická linka: +420 577 113 040

Jakosti dle chemické analýzy

1.2311
Zušlechtěná ocel legovaná Cr - Mn - Mo s nízkým obsahem síry, vysokým stupněm homogenity nabízí výborné mechanické vlastnosti jako houževnatost, rozměrovou stálost a zároveň dobrou obrobitelnost a erodovatelnost. Má dobrou prokalitelnost a pevnost za tepla.
Je vhodná pro cementování, nitridování, indukční kalení. Vykazuje lepší leštitelnost než W.Nr. 1.2312.
Ocel se dodává v zušlechtěném stavu a není nutné ji dále tepelně zpracovávat (využívá se dodaného stavu). Další tepelné zpracování se doporučuje pouze ve výjimečných případech, kdy je požadována vyšší tvrdost.
Ocel je vhodná na formy a rámy forem pro zpracování plastů a rámy forem pro tlakové lití kovů, nástroje pro tváření za tepla, jako například mezivložky a tepelně namáhané pomocné nástroje, dále strojní součástky s vyšší pevnosti a dostatečnou houževnatostí.
Žíhání ke snížení pnutí max. 480°C
Žíhání na měkko 710 - 740°C
Tvrdost po zakalení 51 HRC
Pevnost 900 - 1100 N/mm2
Tvrdost 280 - 325 HB
Zušlechtěno
0,35-0,45
0,20-0,40
1,30-1,60
1,80-2,10
0,035
0,035
40CrMnMo7
19 520
M 201
P 20
GS3D
~40 CMD