Kvítkovická 1627 • 763 61 Napajedla • Česká republika • IČO 63475715 • Zákaznická linka: +420 577 113 040

Jakosti dle chemické analýzy

1.0570
Univerzální nelegovaná konstrukční jemnozrnná ocel s vysokou vrubovou houževnatostí a zaručenou svařitelností při vyšší mezi kluzu oceli.

Ocel je vhodná pro dělení plamenem a plazmou.
Základní konstrukční ocel určená pro svařované konstrukce a strojní součásti s vyšší mezí kluzu. Garantovaná tuhost do 0°C. Je vhodná
pro použití pro statické, ale i dynamicky namáhané konstrukce.

Vhodná pro základové desky lisovacích nástrojů a pro méně namáhané okrajové desky vstřikovacích forem.
Žíhání ke snížení pnutí 600 - 650°C
Žíhání na měkko 680 - 710°C
Žíhání normalizační 840 - 880°C

Dodací stav:
Pevnost max. 640 N/mm2
Tvrdost max. 190 HB
Žíháno normalizačně
Žíhání ke snížení pnutí 600 - 650°C
Žíhání na měkko 680 - 710°C
Žíhání normalizační 840 - 880°C
<0,2
<0,55
<1,60
0,035
0,035
St52-3 (S355J2G3)
11 523
50
E 36
18G2A