Kvítkovická 1627 • 763 61 Napajedla • Česká republika • IČO 63475715 • Zákaznická linka: +420 577 113 040

Jakosti dle chemické analýzy

1.2083
Antikorozní martenzitická chromová ocel. Ocel s vysokou korozivzdorností, s dobrou obrobitelností, rozměrovou pevností v celém průřezu a dobrou odolností proti mechanickému poškození. Je velmi dobře prokalitelná i při velkých průřezech. Pokud pracuje nebo je skladována ve vlhkých klimatických podmínkách nepotřebuje speciální ochranu proti korozi. Poškozený povrch lze opravit navařením. Je velmi dobře leštitelná a lze použít fotoleptání povrchu.
Speciálně použitelná ocel pro formy, které zpracovávají chemicky agresivní plasty (např. PVC) a plasty s abrazivními účinky, způsobující opotřebení ploch. Dosahuje vysoké leštitelnosti, proto se výborně hodí na formy pro optický průmysl (např. čočky). U forem chlazených vodou nedo-
chází k velkému rezavění chladících kanálů.
Žíhání ke snížení pnutí 650 - 680°C
Žíhání na měkko 760 - 800°C
Kalicí teplota 1000 - 1020°C
Kalící medium olej, vzduch, kalící lázeň
Teplota popouštění 500 - 190°C
Tvrdost po zakalení 55 HRC
Pevnost max. 810 N/mm2
Tvrdost max. 241 HB
Žíháno na měkko
0,38-0,45
< 1
< 1
12,50-13,50
0,030
0,030
X42Cr13
~19 433
M 310
Polmax/Stavax
420
AK4R
Z40C14