Kvítkovická 1627 • 763 61 Napajedla • Česká republika • IČO 63475715 • Zákaznická linka: +420 577 113 040

Jakosti dle chemické analýzy

1.2085
Zušlechtěná antikorozní martenzitická chromová ocel s vysokou korozní odolností, s velmi dobrou obrobitelností, rovnoměrnou pevností v celém průřezu u všech rozměrů a dobrou odolností proti mechanickému poškození.
Jedná se o modifikaci oceli W.Nr. 1.2316 s přísadou síry, díky níž ocel W.Nr. 1.2085 vykazuje zvýšenou obrobitelnost.

Ocel se dodává v zušlechtěném stavu a není nutné ji dále tepelně zpracovávat (využívá se dodaného stavu). Další tepelné zpracování se doporučuje pouze ve výjimečných případech, kdy je požadována vyšší tvrdost.
Ocel je vhodná na rámy forem všech rozměrů, především na zpracování chemicky agresivních plastů a pro formy pracující ve vlhkých klimatických podmínkách.
Ocel není vhodná pro tvarové díly tvořící konturu dílu.
Žíhání ke snížení pnutí max. 480°C
Žíhání na měkko 850 - 880°C
Tvrdost po zakalení 48 HRC
Pevnost 950 – 1100 N/mm2
Tvrdost 280 – 325 HB
Zušlechtěno
0,28-0,38
< 1
< 1
15,00-17,00
0,030
0,05-0,1
X33CrS16
M 314
422+S
Z33CS16
~4H13+S